Kinéteam Anne Stevens

Proprioceptieve zolen

Voet1
Voet2
Voet3

De grondlegger van de podoposturale therapie is dr. R.J. Bourdiol. Als neuroloog heeft hij onderzocht wat correcties onder de voetzool voor invloed hadden op het houdings- en bewegingsapparaat. Hij heeft de voet dus gemaakt tot aangrijpingspunt om de houding te veranderen. Dr. Bourdiol heeft de relatie gelegd tussen de houding en de voet.

Hij is begonnen met het beschrijven van de normale houding en de normale voet.

Bij de holvoet werken de spieren die de houding handhaven te hard. Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn branderige voeten en ook klachten van knieën, heupen, rug en nek.

Bij platvoeten werken de spieren die de houding handhaven juist te weinig. Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn pijnlijke, vermoeide voeten en ook hier klachten van knieën, heupen, rug en nek.

Uit het uitgebreide onderzoek wordt getracht een koppeling te maken tussen voettype, houding en klachten. Door de verdere verzamelde informatie uit bewegingsonderzoek, voetafdruk en beoordeling van de voet via een spiegelbak wordt het behandelplan opgesteld.

In stand worden elementen van kurk tot een maximale hoogte van 3 mm onder de voet geplaats en wordt opnieuw de houding beoordeeld. Vervolgens worden de elementen in de zool verwerkt.

Voorbeeld:
zolen