Kinéteam Anne Stevens

Aethiopathie

of totaaltherapie

Anyone can find disease, finding health should be the object

—Andrew Taylor Still

Totaaltherapie beschouwt de mens in zijn totaliteit: een osteo-articulair systeem, ondersteund door weke delen, gevoed en beïnvloed door een spijsverteringssysteem, cardiovasculair systeem, ademhalingssysteem, zenuwstelsel en bestuurd door het hoofd. Wij kijken naar de oorzaak van het probleem en niet enkel de symptomen.

Elke therapie gebeurt met een goede diagnose. Daarvoor gebruiken we functionele testen zoals het systeem van Cyriax bij de ledematen en de wervelkolom. Wij implementeren het gezichtspunt van osteopathie en chiropraxie. Het meest belangrijke is dat wij eerst de weke delen losmaken en reharmoniseren.