Kinéteam Anne Stevens

Manuele Therapie

Manuele therapie is een vorm van onderzoek en behandeling van functiestoornissen van gewrichten. Na analyse van het individuele bewegingsapparaat, wordt er door het uitvoeren van specifieke mobilisaties en manipulaties getracht de gewrichtsfuncties te optimaliseren.