Kinéteam Anne Stevens

Welkom bij Kinéteam Anne Stevens

VoorgevelMaak online een Afspraak

Visie:

Door een gezonde mengeling van ervaring en nieuwe inzichten in het behandelen van pijnklachten, trachten wij u zo optimaal mogelijk te behandelen. Een mens bestaat niet alleen uit segmenten maar moet als één geheel beschouwd worden. Vanuit deze filosofie trachten wij uw probleem op te lossen. Maatwerk, snel handelen en een persoonlijke behandeling krijgen bij ons veel aandacht.